တစ္ေယာက္တည္းေနဖူးတယ္ေပ်ာ္႐ံု

တစ္ေယာက္တည္းသြား တစ္ေယာက္တည္းစား တစ္ေယာက္တည္းေတြးၿပီး တစ္ေယာက္တည္းလည္းရယ္တတ္သူ

ခ်စ္သူမရွိ မုန္းသူသာရွိ

ဘ၀ဟာ မေနေပ်ာ္ေပမယ့္ ကိုယ္ကေတာ့ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါပဲ

ေန႔ရယ္ညရယ္နာရီေတြရယ္ ဒီလိုနဲ႔ပဲ ၃၃ ေတာင္ ေရာက္ေပါ့

ဧကစာအလွဟာ အႏုပညာေျမာက္တယ္ဆို႐ံုေလး

ပန္းခ်ီဆရာအတြက္ ကားခ်ပ္ရယ္ ေဆးရယ္ စုတ္ရယ္ေပါ့

ကဗ်ာဆရာအတြက္ေတာ့ စာရြက္ရယ္ ေဘာလ္ပင္ရယ္ စိတ္ကူးရယ္ေပါ့

ေမာ္ဒယ္လ္အတြက္ေတာ့ အ၀တ္ရယ္ မိတ္ကပ္ရယ္ သူကိုယ္တိုင္ရယ္ေပါ့

မင္းကေလးကေတာ့ ငါမရွိလည္း ျဖစ္ေနတယ္

မင္းေဆြမင္းမ်ဳိးနဲ႔ မင္းတို႔ေတြၾကားမွာ မင္းဟာမင္းျဖစ္ေနတယ္

ကိုယ္ကေတာ့ ဧကစာက်င့္ဆဲ။

 

ႏို၀င္ဘာ ၉၊ ၂၀၀၈။

Advertisements