တစ္ခါတစ္ခါေတာ့ ေပ်ာ္စရာအေကာင္းသား

ေလာကဟာ စည္းလံုးညီညြတ္ေနရင္ေလ

အေမနဲ႔သား အေဖနဲ႔သမီး ညီရင္းအစ္ကို ေမာင္ရင္းႏွမ

သူငယ္ခ်င္းေဆြရင္းမ်ားနဲ႔

သာတူညီမွ် ေ၀ျဖာခံစား အလွတရားမ်ား

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ စိတ္လက္ၾကည္ၾကည္ ညီတူေမာ္ဖို႔

စားၾကပါေသာက္ၾကပါ မ၀ေရစာ မရွိေစရ

လိုသမွ်ျပည့္ ၾကံသမွ်ေအာင္ 

ညီညာလမ္းတို႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ျဖဴး

လွပဖူးတို႔ ေ၀စည္ေန

အနာဂတ္ဟာ တို႔လက္ထဲမွာသာပ

လ၀န္းအျပည့္ထြန္းပညသို႔

လွပေစေၾကာင္း သြန္းေမတၱာလွ်ံေစေၾကာင္း

ေမာင္ဆုေတာင္း ေမဆုေတာင္း

သည္အရသာတို႔ ဘ၀တာျပည့္ကာေနပါေစေၾကာင္း။

 

ႏို၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၀၈။