မပြင့္လင္းမႈေတြက စစ္ခင္းမႈေတြဆီ

ပြင့္လင္းသြားျပန္ေတာ့ မင္း႐ိုင္းတယ္ မ်ဳိးမစစ္ေကာင္မို႔တဲ့

ထူးတဲ့ေလာက

သူ႔သေဘာသူေဆာင္ေနတာမို႔ မရယ္ခ်င္လည္း ဟားတိုက္မိတယ္ကြယ္

ဟ ဟတ္ ဟတ္ ဟား။

 

တေလာတုန္းဆီက အျမင္တစ္မ်ဳိးနဲ႔ျမင္

ေနာ အခုက်ျပန္ေတာ့ ေျပာင္းျပန္တယ္တစ္မ်ုိး

လူစိတ္ဟာ ေမ်ာက္နဲ႔တူတာမို႔

ျပစ္မတင္ သို႔ေပမင့္ အခင္ေလွ်ာ့တယ္ကြယ္

တိုး ခ်စ္ေတာ့ဘူး။

 

ဘ၀ဟာ တက္ျပန္က်ျပန္နဲ႔

ႀကိဳး႐ႈပ္လွတယ္

ခံႏိုင္ဘူးကြယ္ ေမာလွတယ္ ေခ်ာအလွရယ္

မၿငိမ္ မရင့္သူ ဘုန္းေမာင့္စိတ္ေတြက

ေႏြေလေပြအေ၀ွ႔မွာ လြင့္သည္ရြက္လိုပ

သြက္သြက္ခါ လူး(႐ူး)။

 

ႏို၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၀၈။ပပ

Advertisements