လန္းေအာင္လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ မၾကာျပန္ဘူး

ခဏေနေတာ့ မ်က္ေမွာင္ကုပ္မိတာပဲ

ဘ၀ဆိုတာ အလုပ္ေတြနဲ႔ ႐ႈပ္ေနတာကိုေျပာတာ

ႏွစ္ဘက္ႏွစ္လမ္းေရြးစရာေတြမ်ားတဲ့အခါ

စာေမးပြဲေျဖရသလိုေပါ့

ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတေလ မွား/မွန္ ေရြးရတာထက္ပိုတယ္

နာကေတာ့ ရယ္မိတာပဲ

ေျဖၿပီးသားပုစၦာေတြဟာ အႀကိမ္တစ္ရာထပ္ေျဖလည္း မမွန္ႏိုင္ေသးဘူး

လူက အိုလို႔ေသေတာ့မယ္

မသိေသးဘူး

ခက္လို႔ေကာင္းတုန္း

အငယ္ေလးေတြကေတာင္ ရယ္ကုန္ၾကၿပီ

မ်က္ေမွာင္ႀကီး က်ဳံ႕လို႔ေကာင္းတုန္း

တကယ္တမ္းေတာ့ 

ေျမာက္မ်ားစြာေတြထဲက ထြက္ပစ္ဖို႔ပါပဲ

ေတာနက္နက္ထဲ ငိုေနဆဲ။

 

ႏို၀င္ဘာ ၇၊ ၂၀၀၈။

Advertisements