နည္းနည္းေလး မညိဳလိုက္နဲ႔

ဒီက ငိုခ်င္ၿပီးသား

ေယာက်္ားႀကီးတန္မဲ့ မ်က္ရည္လြယ္တတ္သူမို႔

မခင္ေထြးလို႔ ၾကင္သူေျပးလည္း

ႏႈတ္ထြက္မရဲဘဲ ေနပါ့မယ္

ေတာ္ရာမွာေတာ္ေပမယ့္ ေရွာ္ရာမွာလည္း နွစ္ေယာက္မရွိတဲ့သူ

ေမာင္ေတာ္ေတာ္ညံ့ပါလားလို႔

ေျပာၾကည့္လိုက္ပါ

မ်က္ရည္၀ိုင္းရစ္ ေအာက္ငိုက္စိုက္တဲ့မ်က္ႏွာ

က်ီးၾကည့္ေၾကာင္ၾကည့္မ်က္ႏွာ

အသက္မပါတဲ့ ခပ္ထူထူမ်က္ႏွာ

အဲဒီမ်က္ႏွာေတြအားလံုးလုပ္ေနတဲ့သူ

မင္းထားလို႔ေျပးပါ။

 

ႏို၀င္ဘာ ၇၊ ၂၀၀၈။