နာက ငယ္ငယ္တည္းက စာအလြန္ေတာ္သူ မဟုတ္ခဲ့

စာဖတ္ရတာ ေပ်ာ္သူ၊ စာေပ်ာ္သူေပါ့

ဖတ္ခ်င္တာဖတ္ ေတြးၿပီးေနရတာကို ႀကိဳက္ခဲ့ေပါ့

စာေမးပြဲေတြမွာဆိုလည္း ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေျဖခ်င္တာ ေျဖ၊ ေရးခ်င္တာ ေရးရတာကို သေဘာက်ခဲ့တယ္

လွပေသာ နံနက္ခင္းတိုင္းမွာ သတင္းစာဖတ္ရတယ္

ထမင္းစားၿပီးအနားယူခ်ိန္မွာ ၀တၳဳစာအုပ္ဖတ္တယ္

အိမ္သာတက္ရင္းလည္း နာအၾကာႀကီးစာဖတ္တယ္

ညဘက္ခ်က္ခ်င္းအိပ္ေပ်ာ္ခ်င္ရင္ စာသာဖတ္လိုက္

စာအုပ္ကိုင္ၿပီးအိပ္ေပ်ာ္သြားတဲ့ နာ့ကိုေတြ႕ပါလိမ့္မယ္

အသက္ရလာေတာ့ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ

နာရတဲ့ပိုက္ဆံနဲ႔ နာႀကိဳက္တဲ့စာအုပ္ေတြကို ၀ယ္

ဖတ္တာလည္း ဖတ္၊ မဖတ္ဘဲ ပိုင္ခြင့္ရတာကိုလည္း နာႀကိဳက္တယ္

အရင္ကေတာ့ အေဟာင္းစာအုပ္ အေဟာင္းမဂၢဇင္းသာ ၀ယ္ႏိုင္ ဖတ္ႏိုင္တာေပါ့

အခုေတာ့ နာ ေသာင္းခ်ီတန္တဲ့ စာအုပ္ေတြလည္း ၀ယ္ဖတ္ႏိုင္ေနပါၿပီ

နာလိုခ်င္တဲ့ စာအုပ္ဆို ရတာပါပဲ

ဖတ္ရတာပါပဲ

နာကေတာင္ မဖတ္ႏိုင္တဲ့အခါ ရွိေနပါၿပီ

နာဟာ စာေပ်ာ္သူျဖစ္ပါတယ္။

 

ႏို၀င္ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈။