အခုရေနတာေတြ ေပ်ာက္သြားမလားလို႔ ေတြးမိတယ္

အခုရေနတာေတြကလည္း အေကာင္းေတြခ်ည္းေတာ့ မဟုတ္ဘူး

ေပ်ာ္လိုက္ေမာလိုက္ပဲ

ေကာင္းေတာင္ မေကာင္းပါဘူး

တစ္ခါတေလေပ်ာ္ရတာကိုပဲ အႀကီးအက်ယ္စိတ္ႀကီးေတြ ၀င္ေနခဲ့မိတယ္

စိတ္ဆင္းရဲမႈက ေနာက္က ေစာင့္ေနတာကို သိတဲ့အခါက်ေတာ့ ေၾကာက္ေတာင္ေၾကာက္လာမိတယ္

ေတြးတယ္

ေၾကာက္တယ္

မေပ်ာ္ေတာ့ဘူး။

 

ႏို၀င္ဘာ ၃၊ ၂၀၀၈။

Advertisements