တကယ္ေခါင္းမာတယ္ကြာ

ျဖစ္ခ်င္သူႀကီးသူ

ေခါင္းေမႊးျဖဴေအာင္ 

စိတ္တင္းလိုက္တာ

တကယ္ေတာ့ အရမ္းပင္ပန္းတယ္ေနာ္

မရလည္း မရလို႔ ပင္ပန္းတယ္

ရလည္း ရလို႔ ပင္ပန္းတယ္

ငါတို႔ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ သက္သာမွာလဲ

တရားက ၀င္လာျပန္ၿပီ

ဗုဒၶဘာသာက လမ္းျပၾကယ္ပါ၊ အေႏွာင့္အယွက္ မဟုတ္ပါဘူး

ဒါေပမယ့္ စိတ္က်သြားေအာင္ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ျဖစ္ျဖစ္သြားေအာင္ စိတ္ကူးလြဲတတ္ပံုမ်ား

ေခါင္းမာသူႀကီးေရ

သတၱိရွိေနေပမယ့္ ေၾကာက္စရာရွိတာကိုေတာ့ ေၾကာက္လိုက္ပါဦးေနာ္

ခက္တာကြာ

ေခါင္းမာသူႀကီး

ေခါင္းမာသူႀကီး

ေသပင္ေသေတာ့မယ္ ေခါင္းမာသူႀကီး။

 

ႏို၀င္ဘာ ၃၊ ၂၀၀၈။

Advertisements