ႏို၀င္ဘာ ၄

၄၄ ဦးေျမာက္အေမရိကန္သမၼတေရြးပြဲ

သမိုင္း၀င္ခဲ့ၿပီ

ဒီမိုကရက္ဘက္က ပထမဆံုး လူမည္းသမၼတေလာင္း

ရီပတ္ဘေလကန္ဘက္က အသက္အႀကီးဆံုး သမၼတေလာင္း

အျပင္းအထန္အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားလိုက္ၾကတာ

ၾကည့္လို႔အင္မတန္ေကာင္းေပါ့

အသက္ အေတြ႕အႀကံဳ ပညာ အသားအေရ ႏိုင္ငံေရး လူမ်ဳိးေရး မီဒီယာ စည္း႐ံုးေရး အစံု

ၿပိဳင္ပြဲအလွဆံုးေတြထဲက အလွဆံုး

ေကာင္းလိုက္တာ ဟိုဘက္ေရာက္ေပါ့

စကားေျပာေကာင္း တရားေဟာေကာင္းတဲ့ အိုဘားမား

အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔ လႈံ႕ေဆာ္ေရးေကာင္းတဲ့ မက္ကိန္း

အေျပာင္းအလဲလိုေသာ အေမရိကန္မ်ားနဲ႔

အေမရိကန္လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒကို ခင္တြယ္ဆဲ အေမရိကန္မ်ား

လွပေသာ ႏို၀င္ဘာ ၄ မွာ အေျဖထုတ္ၾကေတာ့မယ္

အိုဘားမား အႏိုင္ပါပဲ။

 

အေမရိကဟာ အဘက္ဘက္က က်ေနၿပီ

အေမရိက တေက်ာ့ျပန္တက္ဖို႔ အိုဘားမားလုပ္ျပရမွာပဲ

ငယ္တယ္ ေတာ္တယ္ သြက္တယ္ ထက္တယ္ ပညာရွိတယ္ ေခါင္းေဆာင္အရည္အေသြးရွိတယ္

ဒါဆို အုိဘားမားအႏိုင္ပဲေပါ့။

 

ႏို၀င္ဘာ ၃၊ ၂၀၀၈။