မ်က္ႏွာေခ်(မိတ္ကပ္)ထူထူနဲ႔ ခပ္တည္တည္လည္း ကၽြန္ေတာ္ကတတ္တယ္

တဟားဟားနဲ႔ လူမုန္းေအာင္လည္း ကၽြန္ေတာ္ရယ္တတ္တယ္

ခပ္ရင့္ရင့္စကားလံုးေတြနဲ႔ မိန္းမေတြရြံေၾကာက္သြားေအာင္လည္း ကၽြန္ေတာ္ေျပာတတ္တယ္

ဟား ဟား ျပဇာတ္မင္းသား၊

 

မိုးအလင္းေပါက္ေအာင္ ကခဲ့ေလသလား

ႏွစ္ပါးလည္းသြားလိုက္ေသး

မ်က္ႏွာေခ်အန႔ံအခုတိုင္ေအာင္ရ

တကယ္လုပ္ျဖစ္ခဲ့တာပဲ၊

 

ရယ္ ၾကမ္း ေမာ ငို

အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာဆို

ၾကာ ပလာေတြလည္း လႊမ္း

ရမ္းခ်က္ကေတာ့ လူမိုက္ေတြအားလံုး ႐ႈံးတဲ့အထိ

ကၽြန္ေတာ္ျပဇာတ္မင္းသား

တစ္ခါေလာက္ တြဲကခ်င္ပါသလား

မိန္းကေလးမ်ား။

 

ႏို၀င္ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈။