ၾကည့္သြားလိုက္တာ ျဖည္းျဖည္းေလးပါပဲ

ဒါေပမဲ့ ပဲ့ပါသြားတယ္မွတ္တယ္

ေၾကာက္ေၾကာက္လြန္းေတာ့တယ္

အၿပံဳးပါေပမဲ့ အၾကည့္ၾကမ္းတယ္

ကုတင္ၾကည့္တင္ေတြဟာ တစ္ခါတစ္ခါ ရင္ကိုထိလြန္းတယ္

ေတာင့္တမိတဲ့ ေၾကာင့္ၾကတဲ့အသိေတြ

ခက္တယ္

မလုပ္ရဲပါဘူး ေၾကာက္လြန္းတာဟိုဘက္ကမ္းထိဆီ့

သား ငံု႕ကာေျပး။

 

ႏို၀င္ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈။