ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ သံုးရက္အလို

နာ ေၾကညာလိုက္ပါၿပီ

အိုဘားမားႏိုင္ၿပီလို႔

ငါေထာက္ခံတာ အိုဘားမား

တကယ္ေတာ္တာ အိုဘားမား

ျဖစ္သင့္တာ အိုဘားမား

တို႔တိုင္းျပည္နာမည္အသံထြက္နဲ႔ဆင္တူတာလည္း အိုဘားမား

ႏို၀င္ဘာ ၄ မွာ က်င္းပမဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ၄၄ ေယာက္ေျမာက္သမၼတအတြက္

အိုဘားမားကိုပဲ ငါအႏိုင္ေပးလိုက္ပါၿပီ

အေျဖသိတဲ့အထိဆို ေလးရက္ေလာက္လိုမွာေပါ့

ေလးရက္ႀကိဳၿပီး ေျပာလိုက္ၿပီ

အိုဘားမားႏုိင္ၿပီ။

 

ေအာက္တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၈။

Advertisements