အေပါက္ဆိုးပံုက

ေစာက္(နည္းနည္းေလ်ာ့ရင္ ေသာက္)ခ်ဳိးကို မေျပဘူး

ေခါက္ထိုးလည္းရတဲ့ဥစၥာ

စိတ္ထဲမွာတင္း ရင္ထဲမွာမရွင္းတာေၾကာင့္

အန္ထုတ္တယ္ သည္စာသားကို

ရီးျဖစ္လို႔လား။

 

တင္းေနခ်ိန္တြင္ေရးသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈။

Advertisements