အဖြဲ႕အႏြဲ႕မပါတဲ့ဇာတ္လမ္း ေသေလာက္ေအာင္ လြမ္းစရာေကာင္းေပါ့

ငို္ခ်ည္းေနရတာ မ်က္ရည္ေတာင္ မက်န္ေတာ့ပါဘူး

ဘ၀ေတာင္ေျပာင္းပစ္လိုက္ခ်င္ေပါ့

အနာဂတ္မသိဘူး အနာဂတ္မရွိဘူး

ရယ္စရာေတြခ်ည္းျဖစ္ကုန္တယ္

ဘာတဲ့…သမင္က ကတဲ့က်ား ဟား ဟား ဟား

ကုန္းကုန္းကြကြလုပ္လိုက္ ခ်ဳိခါလိုက္နဲ႔

ေကာင္းပါ့ကြာ..လုပ္ေပါ့ မင္းတို႔ေခတ္ပဲ ေျပာရမလိုမ်ဳိးျဖစ္တယ္

ေတာ္ပါၿပီဆိုၿပီး ထြက္ခဲ့တဲ့ကစားပြဲေပါင္းမ်ားၿပီ

တစ္ခါမွာေတာ့ တကယ္ခံလိုက္ရတယ္

က က ခဲ့ရလို႕။

 

ေအာက္တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈။

Advertisements