စေနမနက္က ငါ ၆ နာရီကတည္းက ႏိုးတယ္

အေမနဲ႔လမ္းေလွ်ာက္ထြက္တယ္

႐ံုးလာၿပီးအလုပ္လုပ္လိုက္တာ တနဂၤေႏြ ညေန ၃ နာရီထိုးသည့္အထိေပါ့

လံုး၀ မအိ္ပ္ပါဘူး

ဟာ ၃၃ နာရီေတာင္ မအိပ္ဘဲ ေနခဲ့ပါလား

တကယ္အလုပ္လုပ္တာကေတာ့ နာရီ ၃၀ ေပါ့

ေပ်ာ္စရာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး

အမွားမခံဘူး၊ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ရက္ရက္စက္စက္ႀကီးနဲ႔ကို လုပ္ေနရတာပါ

ပန္းတယ္ေလ

နာရီ ၃၀ ၾကာကမၻာထဲမွာ။

 

ေအာက္တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈။