ငါမင္းကိုခ်စ္တာ အလွတရားေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး
အလွတရားသစ္ေၾကာင့္ပဲ
မင္းဟာ မလွပါဘူး
ငါကမွ လွပါေသးတယ္
အလွတရားသစ္မွာ အခ်စ္ေတြပါတာေပါ့
အခ်စ္ေၾကာင့္လွတဲ့ အလွကို ငါကေတာ့ အလွတရားသစ္လို႔ေခၚတယ္
အလွတရားသစ္မွာ ယစ္ထံုမူးေအာင္ ခ်စ္တတ္ေအာင္
သင္ၾကားျပသေပးခဲ့တဲ့မင္းကို ေက်းဇူးတင္သကြဲ႕
ေပ်ာ္စရာေကာင္းတယ္။

Advertisements