ေျပာရမွန္းမသိ မေျပာရမွန္းမသိ ေျပာထည့္
ရပ္ရမွန္းမသိ သြားရမွန္းမသိ ထင္သလိုလုပ္
ျဖတ္ရမွန္းမသိ ဆက္ရမွန္းမသိ ျဖတ္လိုက္ဆက္လိုက္
ေအာ္ မတည္ၿငိမ္လွသူ၊

တည္သလုိန႔ဲ ရယ္ေနသူ
ၾကည္သလိုနဲ႔ ဖီေနသူ
တကယ္လည္းလိုက္ေရာ ေျပး ေ၀းေ၀းကိုေျပး
ခက္လြန္းလို႔ မတြက္လိုက္ရတဲ့ပုစၦာမ်ား
ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် မ်ားခဲ့ေပါ့၊

တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ရွည္လာတဲ့ မူလီမွာ အရစ္ေတြနဲ႔ေပါ့
ဘ၀ဟာလည္း အမိႈက္ေတြနဲ႔ တျဖည္းျဖည္းရွည္လာ
အခ်စ္မရွိတဲ့ဘ၀ဟာ ပ်င္းပ်င္းရိရိနဲ႔ရွည္လာ
ခုေတာ့ ကိုယ့္မွာ နာမည္တစ္ခုနဲ႔လူ
အရစ္တဲ့။

Advertisements