ရန္ကုန္မွာ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ (စေန) ညည့္နက္နဲ႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ (တနဂၤေႏြ) နံနက္ေစာေစာႀကီးမွာ မိုးရြာတယ္
ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းေျပးေျပးရြာတယ္။
ရန္ကုန္မွာ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ (အဂၤါ) နံနက္ေစာေစာမွာ စ ေအးၿပီ၊ ေဆာင္းတြင္းစ၀င္ၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္၊ အေအးေၾကာက္သူဆို အေႏြးထည္၀တ္လို႔ရၿပီ။
မိုးအကုန္ ေဆာင္းအကူးဟာ လွတယ္။
သဘာ၀ က်တယ္။
ေနာက္ႏွစ္လဆို ႏွစ္ေတာင္ ကူးေတာ့မွာပဲ။

ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၀၈။

Advertisements