ခ်စ္သူနဲ႔မေတြ႕ဘူး
တျခားကမၻာရာက္သြားတယ္
ဘာမွကို မသိေတာ့တဲ့ကမၻာ
ေသသြားမွာေတာင္ ေၾကာက္ရတယ္
ရက္ရက္စက္စက္
အိပ္ခ်က္မ်ား ရက္ရက္စက္စက္
တကယ္ေတာ့ ဒီေလာက္ပင္ပန္းလွတာမဟုတ္ပါဘူး
မခံႏိုင္ေတာ့တာမ်ား သိသာလြန္းတယ္
မခံႏိုင္ေတာ့ဘူး
မငယ္ေတာ့ဘူး
အိပ္ပစ္လိုက္ရတာ
ေသသြားမယ္စိုးလို႔ အိပ္ပစ္လို္က္ရတယ္
တြက္စစ္ၾကည့္ေတာ့ ၁၅ နာရီ
အမေလးေလး အခ်ိန္ေတြ ႏွေမ်ာလိုက္တာ
ခ်စ္သူနဲ႔ေ၀းကြာတဲ့ ၁၅ နာရီ။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉ မြန္းလြဲကစၿပီး ကုန္သြားေသာအခ်ိန္မ်ားသို႔။