ငယ္ငယ္က ေျပာတယ္
သူ႔ကိုခ်စ္ရင္ ၿပံဳးၿပံဳးမၾကည့္ပါနဲ႔တဲ့
ခက္တယ္ ငါ့အၾကည့္ကို ငါသိတယ္
ဒါေပမယ့္ ျပင္ရခက္တယ္၊

ငယ္ငယ္က ေျပာတယ္
သူ႔ကို နမ္းရင္ မကိုက္ပါနဲ႔တဲ့
ခက္တယ္ ငါ့အနမ္း ငါသိတယ္
ဒါေပမယ့္ ထိန္းရခက္တယ္၊

ငယ္ငယ္က ေျပာတယ္
သူ႔ကို အရမ္းအရမ္း မလုပ္ပါနဲ႔တဲ့
ခက္တယ္ ငါလုပ္တာ ငါသိတယ္
ဒါေပမယ့္ ျပင္ရခက္တယ္။