မဂၤလာဦးမႇသည္ ေအာင္ျမင္သာယာေသာ အိမ္ေထာင္ေရးဆီသို႔
အိမ္ေထာင္ေရးဆိုသည္မႇာ ခလုတ္မ်ားကို လႇလႇပပႏႇိပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။
ခလုတ္ႏႇိပ္ေတာ္လ်င္ သာယာလႇပၿငိမ့္ေညာင္းသာယာၿပီး
ခလုတ္ႏႇိပ္မတတ္လွ်င္(သုိ႔မဟုတ္)ၾကမ္းလွ်င္ ဆုိးဆိုး၀ါး၀ါး ဆူဆူညံညံျဖင့္ အသည္းကြဲမတတ္ ခံစားရတတ္သည္။

၀ါလကင္းလြတ္သီတင္းကြၽတ္သည္ႏႇင့္ ခ်စ္သက္ေမာင္ႏႇံမ်ား ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားၾကသည့္အတုိင္း မဂၤလာေဆာင္ႏႇင္းၾကေပေတာ့မည္။ တစ္ဦးခ်င္းဘ၀၊ တစ္ဦးခ်င္းဆႏၵအသား ေပးမႈမႇသည္ ႏႇစ္ဦးတစ္ဘ၀၊ ႏႇစ္ဦးတစ္ဆႏၵဆီ ဦးတည္ေလွ်ာက္လႇမ္းၾကမည္ျဖစ္ရာ မဂၤလာဦးမႇ သည္ ေအာင္ျမင္သာယာေသာအိမ္ ေထာင္ေရးဆီသို့ ပန္းတုိင္ထား ေရာက္ရႇိႏိုိင္ၾကရန္ အိမ္ေထာင္ေရး ဂု႐ုႀကီးမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကိုးကားေရးသားရပါသည္။

ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈတြင္ အိမ္ ေထာင္မႈ၊ ဘုရားတည္၊ ေဆးမင္ ရည္စုတ္ထိုး ဤသုံးမ်ဳိးကို ေနာက္ ျပင္ရန္ခက္သည့္ အမ်ဳိးဟု ေခၚဆုိ ခဲ့ၾကသည့္တုိင္ ယေန႔လူမႈပတ္၀န္း က်င္တြင္ေတာ့ ထုိသုံးမ်ဳိးလုံးကို ျပဳ ျပင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

နည္းပညာႏႇင့္တိုးတက္ေခတ္မီလာ ေသာ အျမင္မ်ားေၾကာင့္ ျပဳျပင္၍ ရႏုိင္ပါေသာ္လည္းနာက်င္ခံစားရမႈ၊ အခ်ိန္ႏႇင့္ ေငြေၾကးကုန္က်ခံရမႈတို့ အား မလဲြမေသြကုန္က်ခံ ဆုံး႐ႈံးရ မည္ျဖစ္သည္။

ေန့စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ား တြင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမဂၤလာ ေဆာင္ႏႇင္းျခင္းေၾကာ္ျငာမ်ားႏႇင့္ ထပ္တူနီးပါး၊ ‘မသက္ဆုိင္ပါ ေၾကာင္း’ႏႇင့္ ‘တရား၀င္ကြာရႇင္း ျပတ္စဲၿပီးေၾကာင္း’ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းၾကသည္ကိုလည္း သတိ ျပဳမိပါသည္။

မဂၤလာေဆာင္တုိင္း သတင္းစာထဲမထည့္သကဲ့သို့ အိမ္ ေထာင္ေရးအဆင္မေျပတုိင္းလည္း သတင္းစာထဲမျမင္ၾကေပျငား အိမ္ ေထာင္ေရးအဆင္မေျပေသာေမာင္ႏႇံ မ်ားကား မ်ားျပားလာေနေၾကာင္း ထင္ရႇားလ်က္ရႇိသည္။

သို့ျဖစ္ပါ၍ မၾကာမီတြင္ မဂၤ လာျပဳ၊ မဂၤလာယူရမည့္ သတို့သား သတို့သမီးအေပါင္း ေအာင္ျမင္ သာယာေသာ အိမ္ေထာင္မႈတစ္ခု ကို ႏႇစ္ကိုယ္ညီတူစြာ ေလ်ာက္လႇမ္း တည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္ ခုနစ္ရပ္ျဖင့္ တင္ျပ လုိက္ရပါသည္။

နားလည္မႈတည္ေဆာက္
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းသည္ အ တူေနထုိင္ျခင္းႏႇင့္ ကဲြျပားျခားနား သည္။ အတူေနအေဖာ္ထံမႇထက္ ခင္ပြန္း၊ ဇနီးထံမႇ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ ကိုယ္စီရႇိၾကသည္။ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ ဆုိသည္မႇာ ကိုယ္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ဖူးေသာ ကိုယ့္မိဘ (သို့မဟုတ္) တျခားအိမ္ ေထာင္ေရးမ်ားမႇ ျမင္ေတြ႕ဖူးေသာ အရာမ်ဳိးျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားအရြယ္ဘ၀၊ တကၠ သိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ လြတ္လပ္ ေပါ့ပါးေနေသာခ်စ္သူမ်ဳိး၊အၿမဲလႇပ ေနေသာခ်စ္သူမ်ဳိးကို သေဘာက် ခဲ့ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ေနာက္တြင္ ၀င္ေငြပုံမႇန္ရႇာေဖြႏုိင္ ေသာအိမ္ေထာင္ဘက္မ်ဳိးႏႇင့္ အိမ္ ေထာင့္တာ၀န္ ေက်ပြန္စြာထမ္း ရြက္ေနေသာ အိမ္ရႇင္မမ်ဳိးကို သေဘာက်လာၾကသည္။

ဆုိရေသာ္ အထက္ပါ ကိစၥ မ်ားကို အိမ္ေထာင္တစ္ခုမတည္ ေဆာက္ခင္ကတည္းက နားလည္မႈ ရေအာင္ ညိႇယူထားသင့္သည္။ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးရမည့္ ကိစၥမ်ားလည္းရႇိေသးသည္။

ဥပမာ အားျဖင့္ ဇနီး၊ ခင္ပြန္းတစ္ဦးဦးက ကေလးယူမည္၊ မယူမည္ဆုိတာ မ်ဳိး။ ထုိသို့ကိစၥမ်ားကို လက္မထပ္ ခင္ကတည္းကနားလည္မႈရေအာင္ ညိႇထားရမည္။လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ တြင္လည္း မိမိတို့ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ားျပည့္စုံမႈရႇိမရႇိ ဆက္လက္ေဆြး ေႏြးၾကၿပီး၊ နားလည္မႈရေအာင္ညိႇ ႏိႈင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ခြင့္ေပး
တစ္ဦးခ်င္း အပ်ဳိ၊ လူပ်ဳိဘ၀ လြတ္ လပ္စြာေနထုိင္ခဲ့ရာမႇ အိမ္ေထာင္ က်လ်င္ စုံတဲြဘ၀ႏႇစ္ကိုယ့္တစ္စိတ္ ေနရေတာ့သည္။ သားသမီးမ်ား ဖြားျမင္လာလ်င္ အခ်ည္အေႏႇာင္ အတြယ္အတာ ပိုမ်ားလာေတာ့ သည္။ ထုိအခါတြင္ အိမ္ေထာင္ ေရးကို အခ်ဳပ္အခ်ယ္ႏႇင့္ဘ၀၊ ခ်ည္ ေႏႇာင္ခံရေသာဘ၀ဟု ျမင္လာ ေတာ့သည္။

ေအာင္ျမင္သာယာေသာ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားက ထိုအခ်က္ ကို နားလည္ၾကသည္။ အခ်စ္ႏႇင့္ ခ်ည္ေႏႇာင္မႈတဲြေနေၾကာင္း ျမင္ၾက ရသည္။ အျပန္အလႇန္တစ္ဦး အ တြက္တစ္ဦးက လြတ္လပ္ခြင့္ ေပး သည္။

ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္၊ ကိုယ္စီ ၀ါသနာ၊ ကိုုယ့္သူငယ္ခ်င္းမ်ား စ သည္ျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္ ရယူႏုိင္ခြင့္၊ ျပဳလုပ္ခြင့္၊ ေနထုိင္ခြင့္ ေပးၾကသည္။ ထို့အတြက္ အိမ္ ေထာင္က်ေသာ္လည္း ေထာင္က် ေနသလိုမျဖစ္ေတာ့ဘဲ ဆုိင္ရာ ကိုယ္စီ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ရရႇိၾက ကာ ရႇင္သန္မႈ လတ္ဆတ္မႈမ်ားကို ရၿမဲရေနၾကသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ၾက သည္။

အၾကင္နာေလးမ်ားေပးပါ
အိမ္ေထာင္က်လ်င္ အခ်စ္အသတ္ ခံရသည္ဟု တခ်ဳိ႕ကဆုိၾကသည္။ ေန့စဥ္အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀တြင္ ခ်စ္သူဘ၀၊ရည္းစားဘ၀ကေပးေသာ ရေသာအၾကင္နာမ်ား လြင့္ေပ်ာက္ သြားတတ္သည္။

အိမ္ ေထာင္သည္ မ်ားအေနျဖင့္ အၾကင္နာမ်ားကို ဆက္လက္ျပဆုိေနရန္ လိုအပ္ သည္။ ထမင္းအတူစားသည္ျဖစ္ ေစ၊ အျပင္အတူသြားသည္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ေယာက္ႏႇင့္ တစ္ေယာက္ စကားေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးၾကသည္ ျဖစ္ေစဂ႐ုစိုက္အေလးထားၾကင္နာ မႈျပရမည္ျဖစ္သည္။

အိမ္ေထာင့္တာ၀န္မ်ားဟု ဆုိႏုိင္သည့္ ေငြေၾကးရႇာေဖြရမႈ၊ အိမ္ထိန္းသိမ္းေရး တာ၀န္ႏႇင့္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရႇာက္ေရး တာ ၀န္မ်ားေၾကာင့္ တစ္ေနကုန္ မေန မနား လုပ္ကိုင္ၾကရရာ အၾကင္နာ မ်ား ျပဆုိေပးအပ္ရန္ ေမ့တတ္ ၾကသည္။

ထို့ေၾကာင့္ ကိုယ့္ဇနီး၊ ခင္ပြန္းကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။ အခ်ိန္ေပး ပါ။ သူ့ခံစားခ်က္ကို နားေထာင္ ေပးပါ။ လူပုံအလယ္၊ လူအမ်ား ၾကားတြင္ ကိုယ့္ဇနီး၊ ခင္ပြန္းကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။ သူ့ကိုရတာ ကြၽန္မ၊ ကြၽန္ေတာ္ကံေကာင္းတယ္ဆုိေသာ အျပဳအမူျပပါ။

ျပႆနာေတြကိုရႇင္း
လူတစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ ၀ါသနာ၊ ဗီဇ ႏႇင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေနာက္ခံတို့က ေမြးဖြားႀကီးျပင္းစဥ္ကတည္းက ပါလာၿပီးျဖစ္ရာ၊ ႏႇစ္ေယာက္တစ္ ဘ၀တည္ေဆာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ကိုယ္စီပါလာေသာ ၀ါသနာ၊ ဗီဇ ေနာက္ခံတို့ တုိးတုိက္မိေသာ ေၾကာင့္ ျပႆနာအႀကီးအငယ္တို့ ရႇိတတ္ၿပီး ယင္းျပႆနာတို့ကို ေျပလည္ေအာင္ မရႇင္းႏုိင္က ပို၍ ႀကီးထြားလာၿပီး အ႐ိုက္အပုတ္၊ အဆဲအဆို၊ အႏုိင့္အထက္ျပဳ ျခင္းတို့အထိ ေရာက္တတ္သည္။ ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဘက္က ကိုယ္ မႀကိဳက္တာလုပ္လ်င္ ကိုယ္ႏႇင့္ အ ျမင္မတူလ်င္ နားလည္မႈရေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ျပႆနာေျဖရႇင္းပါ။

ႏႇစ္ဦးႏႇစ္ဖက္ အျမင္မတူ မႈေၾကာင့္ မေျပမလည္ျဖစ္၊ ေဒါသ ထြက္သည့္တုိင္ စကားမေျပာဆို မသိဘာသာေနျခင္း မျပဳၾကဘဲ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိေနရမည္။ အ ျမင္မတူမႈ၊ သေဘာမတူညီမႈ မ်တ ေသာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ရေအာင္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရသည္။ ကိုယ္အႏုိင္ရမႈထက္ ခ်စ္ျခင္းႏႇင့္ ျပည့္လ်ံေသာ ညိႇႏိႈင္းမႈတစ္ခု၊ ေျပ လည္မႈတစ္ခုကို ရႇာေဖြရမည္။

အိမ္ေထာင္မႈအရသာ
အိမ္ေထာင္တစ္ခုတည္ေဆာက္ၿပီး မႇေတာ့ အိမ္ေထာင္မႈအေျခခံအက် ဆုံးျဖစ္ေသာ အိမ္ေထာင္မႈအရ သာကို ျပည့္ျပည့္၀၀ ခံစားႏုိင္ရ မည္ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕စုံတဲြမ်ားၾက ေတာ့၊ အိမ္ေထာင္ျပဳ ဟန္းနီးမြန္း ခရီးထြက္ၿပီးေနာက္ကတည္းက ‘မႇားၿပီ’ဟု စတင္စဥ္းစားလာၾက သည္။ တခ်ဳိ႕က သားဦးေမြးၿပီးခ်ိန္ တြင္ သူနဲ့ေတာ့ နိ႒ိတံၿပီဟု ေတြးတတ္ၾကသည္။

တကယ္ေတာ့ အိမ္ေထာင္မႈအရသာကို ႏႇစ္ဦး ႏႇစ္ဖက္ ျပည့္ျပည့္၀၀ ခံစားႏုိင္ရန္ တစ္ဦးႏႇင့္တစ္ဦး ၾကင္နာေဖးမ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။ တစ္ဦး၏ဆႏၵ၊ တစ္ဦး၏ လိုအပ္ခ်က္ကို အျပန္ အလႇန္အျပည့္အ၀ နားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး ဦးစားေပး ျဖည့္ ဆည္းေပးရမည္။

ရႇင္းစြာေျပာရ ေသာ္ လိင္မႈသာယာေရးကို မပ်က္ ေစဘဲ ခ်စ္ေမတၲာကိုလည္း စြက္ ထားရမည္။ ေပြ႕ဖက္ျခင္း၊ နမ္း႐ႈပ္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ လက္ဆုပ္ကိုင္တြယ္ ျခင္း၊ ၾကင္နာႏူးညံ့မႈကို ျပျခင္းတို့ ျဖင့္ အိမ္ေထာင္မႈအရသာကို ေထြး ပတ္ျပည့္၀ေနေစရမည္။

ငါလည္းအတူအို
အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ေနာက္ ၁၀ ႏႇစ္ အႏႇစ္ ၂၀ ၾကာလ်င္ ႏႇစ္ေယာက္ အတူ အိုလာ၊ နာလာၾကမည္ကို သေဘာေပါက္ရမည္။ သားသမီး ပြားစီးလာျခင္းသည္ အုိျခင္းအစ ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ခါတစ္ရံ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း က ႀကိဳတင္၍ ကမၻာႀကီးကို လက္ ျပႏႈတ္ဆက္သြားတတ္သည္ကို လည္း သေဘာေပါက္ရမည္။

လူ့ သဘာ၀ လူ့ေလာကကို အေျပာင္း အလဲမ်ားႏႇင့္ နားလည္ရမည္။ အဲ ဒီပုံစံေနရမည္ဟု စိတ္ထဲမေတြးဘဲ သဘာ၀အေျပာင္းအလဲႀကီးအတုိင္း အို၊နာ၊ ေသတို့ ယႇဥ္တဲြေလ်ာက္ လႇမ္းေနေၾကာင္းကို ခံစားကာေန ရသည့္ ႏႇစ္ကိုယ့္တစ္ဘ၀ကာလ ေလးကိုအေကာင္းဆုံးတည္ေဆာက္ ရန္ စိတ္ထားရႇိရမည္။

သာယာေသာအိမ္ေထာင္မႈ
ႏႇစ္ကာလေတြ မည္မ်လြန္ေျမာက္ ေစ ငါတုိ့အိမ္ေထာင္မႈကို ထိခုိက္ ေစျခင္း မရႇိရဟု စိတ္တြင္ေတြးရ မည္။ အခ်ိန္ကာလေၾကာင့္ လည္း ေကာင္း၊ အျမင္မႇားျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အခ်စ္တို့ကို အဆုံး သတ္တတ္ရာယင္းသို့မျဖစ္ေစရန္ သာယာေသာ အိမ္ေထာင္တစ္ခု တည္ေဆာက္ထားသူမ်ားက အၿမဲ တေစ ဂ႐ုစိုက္ၾကည့္ေနတတ္ၾက သည္။

တစ္ဦးႏႇင့္တစ္ဦး အဆင္မ ေျပ အျမင္မၾကည္ၾကလ်င္လည္း သည္းခံၾက၍ အေတြ႕အႀကံဳရႇိသူ တတ္ကြၽမ္းနားလည္သူမ်ား၏ အ ကူအညီကုိ ယူသင့္သည္။ ႏုိင္ငံ ျခားတြင္ေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရး ဂု႐ုႀကီးမ်ားက ႏႇစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပး ျခင္း ခံစားခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ ခံစားေပးျခင္း၊ အႀကံေပးျခင္းမ်ားရႇိ သည္။

ကြၽန္ေတာ္တို့တြင္ေတာ့ မိဘမ်ား၊ အစ္ကိုႀကီး၊အစ္မႀကီးမ်ား သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို တုိင္ပင္ေဆြး ေႏြးႏုိင္သည္။ ျပႆနာမႀကီးထြား ခင္ကတည္းက ရႇင္းလင္း ေျဖရႇင္း ႏုိင္ခဲ့ၾကမည္ဆုိလ်င္ မဂၤလာဦးမႇ သည္ ေအာင္ျမင္သာယာေသာ အိမ္ေဆာင္ေရးကို ဖန္တီးႏုိင္ၾက ပါမည့္အေၾကာင္းတင္ျပပါသည္။

Advertisements