နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း အနားနားနီးမွ လဲြလြဲသြား
အဓိက ကေတာ့ အေျခအေနမွန္ မသိေသးတာပဲ
စိတ္ကပါးပါးေလးမွန္းေတာ့ ရိပ္မိၿပီ
ခံႏိုင္ရည္ကလည္း တိမ္တိမ္ေလးပဲရွိတာကိုး
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မၾကည့္တတ္တာ
လာမယ့္အနာဂတ္ကို မခန္႔မွန္းတာေတြဟာ
သိပ္ကို ပိန္းမွန္းသိသာလွပါတယ္
ေနာက္တစ္ေကြ႕ေပါ့ ေနာက္တစ္ေန႔ေပါ့နဲ႔
မိုးေမွာင္ခဲ့တာေတြ မ်ားေပါ့
ခံလို႔ပဲ ၀ဘဲ၀ႏိုင္ဘူး
မေသခ်ာမႈေတြ မ်ားတဲ့ဘ၀မွာ
အႏိုင္တိုက္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ မွားကုန္ၿပီမို႔
ထားလိုက္ေတာ့ အခ်စ္ေရ
ထားလိုက္ပါေတာ့။

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။

Advertisements