အိမ္ေထာင္ေရးဆိုတာ ခလုတ္ေလးေတြ ႏွိပ္ရတာပါပဲ
ခလုတ္ေကာင္းေကာင္း ႏွိပ္တတ္ရင္ သံစဥ္လွလွေလးေတြ ထြက္လာတာပါပဲ
ခလုတ္ျပင္းျပင္းႏွိပ္ရင္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းႏွိပ္ရင္ မႏွိပ္တတ္ဘဲႏွိပ္ရင္
ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ဆူဆူညံညံျဖင့္ အသည္းကြဲမတတ္ ခံစားရေလသည္။

Advertisements