ကိုယ့္ဆႏၵမ်ားျပည့္၀သြားဖို႔
နည္းနည္းျဖစ္ျဖစ္ခ်စ္လိုက္ပါလားကြာ
ဒီလိုဆို ဘ၀ဟာ ျပည့္စံုသြားမွာ
မဟုတ္ရင္ေတာ့ကြာ ေသြ႕ေျခာက္ကႏၱာရလို
ဘာမွလည္း လုပ္ခ်င္မ်ာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး
ေျခာက္ကပ္ငတ္ေသဖို႔ေစာင့္ဖို႔ေတာ့
ကိုယ္၀ါသနာမပါပါဘူး
စိမ္းလန္းတဲ့ျမက္ခင္းစိမ္းမ်ားကို နမ္း႐ိႈက္ဖို႔
ကိုယ္သြားမွာေပါ့
လူမိုက္မွမဟုတ္ဗ်ာ
လုပ္စမ္းပါ မူယာမပါေၾကး
ဒီ ဒုကၡက လြတ္ခ်င္ၿပီ
လုပ္သင့္တာေတြ လုပ္ခ်င္ၿပီ
ျပည့္၀ျခင္းကို ေတြ႕ရွိဖို႔
မင္းခ်စ္ဖို႔လိုပါၿပီ။

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။

Advertisements