ဆံပင္လည္းျဖဴ

မုတ္ဆိတ္လည္းျဖဴ

ႏႈတ္ခမ္းေမႊးလည္းျဖဴ

ျဖဴစရာ တစ္ေမႊးက်န္ပါ့

မသူေတာ္ ေလွ်ာက္မေတြးပါနဲ႔

ဒို႔ မ်က္ခံုးေမႊး

Advertisements