အေျခအတင္ အတံု႔အလွည့္
ေဖ်ာ့လုိက္ေတာ့လိုက္ ေတာက္လိုက္ေဟာက္လိုက္
မ်က္လွည့္ပြဲတစ္ခုလိုမ်ဳိး
ေဒါသေတြထြက္လိုက္ ၾကည္ၾကည္သာျဖစ္လိုက္
ၿပံဳးရယ္လိုက္ ကုန္းဆယ္လိုက္နဲ႔
ေဘာလံုးပြဲၾကည့္သလိုလည္းမဟုတ္
လက္ေ၀ွ႔ပြဲေလာက္လည္း မၾကမ္း
ခပ္ရမ္းရမ္းေတာ့ ဟုတ္တယ္
လွသလိုလိုနဲ႔ မလွဘူး
လြတ္သလိုလိုနဲ႔ ခၽြတ္ေနၾကတာမ်ား
ေခါင္းေတြကိုက္ ဇက္ေတြနာ ဖင္(တင္)ေတြေတာင္ ႀကိမ္းကုန္ေပါ့
ေနာက္ဆံုးေတာ့ အေျဖေပၚတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး
ေျပာခ်င္တာေတြေျပာၿပီး ၿပီးသြားတာပါပဲ
ေနာက္ဆံုးေတာ့ ပင္ပန္းေပမယ့္ ပီတိျဖစ္ခဲ့
လန္းဆန္းေပါ့ပါးသြားေတာ့တယ္။

ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၀၈။

Advertisements