ခပ္တည္တည္စိတ္နဲ႔ ထြက္လာတာ
လုပ္မယ္ကုိင္မယ္ဆိုၿပီး
ငါကြဆိုတဲ့စိတ္ကအျပည့္
တကယ္တမ္းလည္းက်ေရာ ရယ္ရပါေလေရာ
ဘ၀ဆိုတာ ကိုယ္ထင္တိုင္းျဖစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ေလ့လာမႈဆိုတာေတြ ရွိရမယ္ကြဲ႕
မဟုတ္ရင္ေတာ့ လြဲၿပီးရင္းလြဲမွာပဲ ကြဲၿပီးရင္းကြဲမွာပဲ
ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာတဲ့ေခတ္မွာ
ေနာက္ေကာက္ခ်မခံခ်င္ေတာ့လည္း
လဲခ်င္လဲ ကြဲခ်င္ကြဲဆိုၿပီး
အားေတြထုတ္ မာန္ေတြတင္းလို႔
အားညစ္ထုတ္လုပ္လိုက္ပါတယ္
ျဖစ္ပံုကလြဲ။

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။

Advertisements