ယံုၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆံုး

ဘာကိုမွ တကယ္ကို ဘာကိုမွ

အသိတစ္ခု ေပ်ာက္ဆံုး သြားသလို

စိတ္အင္အားေတြ ေအာက္ဆံုးေရာက္ခဲ့တယ္။

 

ဘ၀ဟာ တစ္ခါတစ္ခါ ေနလို႔မေကာင္းမွန္း သိေနပါေသာ္လည္း

ဘယ္လိုမွ မခံစားႏိုင္ခဲ့တာ

မျပည့္၀သူမွန္း သိသာလိုက္တာေလ

တုန္တုန္လႈပ္လႈပ္ႀကီးကို ျဖစ္လို႔။

 

သူျဖစ္ေနတာ သူတစ္ေယာက္တည္းသိတယ္

ပါးပါးလ်ပ္လ်ပ္ သူစိတ္ဓါတ္ကို

အထင္ႀကီးသူေတြကေတာာ့ ႀကီးၾကလိမ့္မယ္

ဒါေပမယ့္ မဟုတ္ပါဘူး။

 

လူေတြဟာ လူေတြကို စားၾကတယ္

မဟုတ္တာေတြ ႀကံၾကတယ္

ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ဖူးတဲ့ ႀကိဳးေတြ

မယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျပတ္ေတာက္ခဲ့ၾကတယ္။

 

မပါးနပ္မႈေတြ ရွိခဲ့သူမို႔

ဘယ္သူ႔မွ အျပစ္မတင္ေတာ့ပါဘူးေလ

ခံစားခ်က္ေတြကိုသာ ျပန္စစ္ေဆးလို႔

ေအးေဆးေနပါ့မယ္။

Advertisements