မေျပာပါဘူး
တည္လိုက္တာလြန္လို႔
ေသာၾကာသားတဲ့လား
ေတမိသား၀င္စားပါသလား၊

စကားနာထိုးထိုး
အပိုဆာဒါးဆိုဆို
မေျပာတာကိုယ့္အျပစ္
လုပ္ပစ္ပါလည္း မမႈကိုယ္ပါ၊

ေျပာစရာရိွလွ်င္ျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ႏွစ္ထပ္
တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ေျပာပစ္
ခပ္မာမာခပ္ထန္ထန္
ဖိႏွိပ္ျဖတ္နင္းတတ္သူ၊

ေသာၾကာသား
စကားေကာင္းေျပာတတ္သေပါ့
မယံုသူမ်ားသိေအာင္ေျပာရတာပါ့
ခပ္မဆိတ္ေနသူ၊

ရယ္စရာေကာင္းမွာေပါ့
သူေျပာသာေျပာေပမင့္
သူကိုယ္တိုင္ငုတ္တုပ္ထိုင္သူမို႔
သူကိုယ္သူရယ္ရင္ၿပံဳးမျဖစ္ရေလေအာင္
ေသာၾကာသား ကိုယ္တိုင္က်ဳံးပါဦး။

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။

Advertisements