ေကာင္မေလး ေကာင္မႀကီးေတြ
ငါ့ကိုႏွဲ႔ပါ
က်ဳိးေအာင္ကို ႏွဲ႔လိုက္ပါ
ရင္နဲ႔အျပည့္မခံစားႏိုင္ေတာ့ဘူး
ေၾကာက္ေနတာကိုလည္း မတတ္ႏိုင္ဘူး
ငါ့ရင္ကို ကိုင္လႈပ္ပါ
ငါ့ကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါ
ငါ့ဦးေခါင္းကို မင့္ရင္ခြင္ထဲေထြးေပြ႕ပါ
ေနာက္မဆုတ္လိုက္ပါနဲ႔
ငါ့ကိုခ်စ္ေနတဲ့ မင့္ခ်စ္ျခင္းေတြကို ေနာက္မဆုတ္လိုက္ပါနဲ႔
င့ါကို ခိုင္းပါ
ငါ့ကို အပိုးက်ဳိးသြားေအာင္ လုပ္ထည့္လိုက္ပါ
ငါ့ကို မမုန္းပါနဲ႔
ငါဟာ မင္းကိုတမ္းတေနသူပါ
မင္းကို ခ်စ္ေနသူပါ။
ကြာ….

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။