အရပ္ျမင့္ျမင့္ တင္ပါးလွလွ စကတ္တိုတို 

ေမႊးပ်ံ႕သင္းေသာ အနံ႔အသက္တို႔ေပါင္းလ်က္

သူမအေတာ္လွေနခဲ့သည္၊

 

လွသည့္သူကို ႀကိဳက္သူမ်ားသည္

ေယဘူယ်အမွန္သေဘာေပမို႔

လက္ခံရပါမည္၊

 

သူမသည္ မၿပံဳးမရယ္ ခပ္တည္တည္ေနသည္

ရံဖန္ခါ သမင္မ်က္လံုးကို အားကုန္သံုး၍

ညွိဳ႕ၾကည့္သည္၊

 

ေဘာလီေဘာသမားေကာင္းတစ္ေယာက္လို

၀င္လာေသာ လက္မ်ားကိုလည္း

အပုတ္အထုတ္ေကာင္းလွျပန္သည္၊

 

တစ္ရံေရာအခါက

ညတစ္ညရွိခဲ့ဖူးပါသည္

ထိုညတြင္ သမင္မတစ္ေကာင္သည္ သူ႔မ်က္လံုးကို အားကုန္သံုးခဲ့သည္

ရဲတင္းလွလြန္းသည္။

 

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။

Advertisements