ပါးပါးေလးပြတ္ဆြဲ 

ခ်ဳိေသာ အၿပံဳးေလးေတြပြင့္လန္း

အသံမ်င္းမ်င္းေလးေတြေတာင္ ထြက္ကုန္ပါေပါ့

အသက္ရႈသံေတြျပင္းထန္

အခ်ဳိဆံုးအရသာမ်ား ခံစား

ငါဟာတြင္းစားတစ္ေယာက္ပါပဲ။

 

တြင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္ရတဲ့ဘ၀ဟာ ကံအေကာင္းဆံုးပဲလား

တြင္းသားေလးေတြခစား

အလုပ္မ်ားမ်ားေပးႏိုင္ခဲ့

လုပ္အားနဲ႔အၿပိဳင္ ခံစားရတာက ကိုယ္ပါပဲ

ဘ၀ဟာ တန္ဖိုးရွိလွပါလား။

 

တြင္းစား တြင္းစား ဟား ဟား

ေပ်ာ္ဖို႔ေကာင္းခဲ့ေပါ့

ေမွးစက္ေတာင္ မေပ်ာ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး

အရသာမ်ား ထပ္ခါထပ္ခါတမ္းတလို႔

မနက္ျဖန္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ

ငါတြင္းဟာ ထြက္ေနဦးမွာပါပဲ။

 

တြင္းစားတစ္ဦးသို႔အမွတ္တရ၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈။