ျဖစ္လိုက္တဲ့ဆႏၵေတြက အေတာ္မသတ္ႏိုင္ခဲ့
မ်ားလိုက္တဲ့ဆႏၵေတြ အရင္ကမသိတာေတြေတာင္ ပါကုန္ေပါ့
တဏွာခင္ေၾကာင့္ အားလံုးဟာ ခင္စရာေတြခ်ည္း လိုခ်င္တာေတြခ်ည္းေပါ့
ဘာကိုမွ မစြန္႔ခ်င္
အပိုင္ခ်ည္းသာလိုခ်င္ခဲ့မိပါေပါ့။

ရာဂက ထႀကြ
ခ်စ္ခ်င္လိုက္တာ တစ္ေယာက္ကိုမွ အလြတ္မေပးခ်င္
ခ်မ္းသာလိုက္ခ်င္တဲ့စိတ္ကလည္း ထိန္းလို႔ကိုမရ
ေအာ္ ေလာဘမ်ားအေတြးထဲမွာပင္ ေမာေလာက္ေအာင္ မ်ားလိုက္တာ
တစ္ေယာက္နဲ႔ေတာ့ မရဘူးတဲ့ေလ
ေတာင္အာဖရိက က ဂ်က္ေကာ့ဘ္ဇူးမားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး
ဒါေပမယ့္ နည္းနည္းေလးနဲ႔ေတာ့ ေက်နပ္ႏိုင္ဘူးတဲ့
ခက္ကေရာ။

ဆႏၵသတ္နည္းေတြသိလည္း
တကယ္တမ္း အလုပ္မျဖစ္ေသးဘူး
ငယ္တုန္းရြယ္တုန္း သံုးဆယ့္သံုးမို႔လား
အေတြးထဲတင္ ႀကြယ္ႀကြယ္လြန္းေနေပါ့
ဒီဆႏၵေတြ ၿငိမ္းလည္းၿငိမ္းခ်င္
ထိန္းလည္းထိန္းခ်င္ကြဲ႕
သည္ဘ၀ သည္ဆႏၵေတြနဲ႔
ပတ္ခ်ာလည္ လည္ကာထြက္ေနေအာင္
သြက္သြက္ခါ႐ူးခ်င္႐ူးေတာ့
ခ်စ္စိတ္ကယ္ ျမဴး။

Advertisements