ခ်စ္စရာေကာင္းလိုက္ပံုမ်ား
ပါးပါးလ်ပ္လ်ပ္ခႏၶာကိုယ္ ရႊင္ၾကည္ေသာမ်က္ႏွာေလးနဲ႔
ေစ့စပ္ေသခ်ာတဲ့ႏႈတ္ခမ္း အတင္အရွား
နားလည္လိုက္တာမ်ားကလည္း အသက္အရႊယ္နဲ႔မမွ်
ကေလးဇာတ္လိုက္ေလး သရုပ္ေဆာင္ေကာင္းလြန္းတယ္။

သူ႔ကိုယ္ေပၚေျပးလႊားကစား လုပ္ခ်င္တာလုပ္
ျပားကပ္ေအာင္ အတင္းအၾကပ္ႀကီးဖိလို႔ထားလည္း
တုတ္တုတ္မွ်မလႈပ္ အတင္းအၾကပ္ျငင္းဆန္ ႐ုန္းကန္တာေတြ ဘာမွမလုပ္
႐ုပ္ရွင္မ်ား ႐ိုက္ေနတယ္မွတ္တယ္။

ကိုယ့္ရင္ခြင္ထက္ ေျပးလႊားေဆာ့ကစား
တစ္ခါတစ္ခါ တကယ္ေပ်ာ္သြားတဲ့ပံုနဲ႔
လူႀကီးေလးက်ေနတာပဲေလ
ကိုယ့္ထက္ေတာင္ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ပိုနားလည္ေတာ့ ခက္ခက္လွခ်ည္ရဲ႕။

မိန္းကေလးမ်ားေျပာပါတယ္
မသင္ဘဲတတ္ေတြပညာေတြ မ်ားမ်ားလွတယ္
ဒီကေလးေလးရဲ႕သ႐ုပ္ေဆာင္ကြက္ေတြေအာက္မွာ ကိုယ္ပါေမ်ာ
ေနာက္ဆံုးေတာ့
ကေလးဇာတ္လိုက္ေလး ႀကီးသြားမွာပါပဲ
လူႀကီးသ႐ုပ္ေဆာင္ဆက္လုပ္မလား
အျပင္ထြက္သြားမလားဆိုတာေတာ့ ကိုယ္လည္းမသိေတာ့

ကိုယ္ေတြ႕ခဲ့ဖူးတဲ့
ကေလးဇာတ္လိုက္ေလး။

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။