အူေၾကာင္ေၾကာင္နဲ႔ ခပ္တည္တည္ေနခဲ့တာမ်ားၿပီ

မေၾကာက္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး

ေၾကာက္လိုက္သမွ ဟုိဘက္ကမ္းေတာင္လြန္လို႔

မရွိတဲ့ခ်စ္သူနဲ႔လည္းေ၀းလို႔

ဟာတာတာနဲ႔ေနရတာ ဘ၀ဟာ မေသခ်ာေနသလိုမ်ဳိး

အူေၾကာင္ေၾကာင္ဆိုတာ တကယ္မရွိဘူးမွတ္တာ

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္နဲ႔ တည့္တည့္တိုးမွ ယံုခဲ့ရ

သိသိႀကီးနဲ႔ ေနာက္ျပန္လွည့္တဲ့ေျခလွမ္းေတြ

မ႐ိုက္ခ်ဳိးရဲဘူးေလ

လိမ္မာတတ္ခဲ့ၿပီးလား ေ၀၀ါး

ေသခ်ာတာကေတာ့ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မယံုရဲေတာ့ဘူးေလ

ေမွာင္နက္မဲညေတြ ဟိုမွာဘက္က်ေတာ့

အနာဂတ္ေန႔ေတြ ရွိလာမွာေပါ့။

 

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။

Advertisements