ေမြးဖြားျခင္းနဲ႔ ေသဆံုးျခင္း ၾကားကာလတစ္ခုဟာ ဘ၀ပါပဲ

ဘ၀ကို မေၾကာက္လိုက္ပါနဲ႔

လံုး၀ကို မေၾကာက္လိုက္ပါနဲ႔

စိတ္ညစ္လို႔ ရတယ္

စိတ္ညစ္တယ္ဆိုတာ ဘ၀ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပဲ

လိုသေလာက္အခ်ိန္ယူၿပီး စိတ္ညစ္လို႔ရပါတယ္

လူတိုင္းဟာ တစ္မ်ဳိးမဟုတ္တစ္မ်ဳိး စိတ္ညစ္ေနၾကတယ္

ပညာေၾကာင့္ အသျပာေၾကာင့္ ေနရာေၾကာင့္

အခ်စ္ေၾကာင့္ လိုအင္ဆႏၵေတြေၾကာင့္

အို အစံုေပါ့ေလ

စိတ္ညစ္ေနၾကတယ္

အဓိက ကေတာ့ မေၾကာက္လိုက္ဖို႔ပဲ

ေနာက္မဆုတ္လိုက္ပါနဲ႔

အ႐ႈံးမေပးလိုက္ပါနဲ႔

ဘ၀ဆိုတာ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ျခင္းပါပဲ

ျပသာနာေတြကို ေျဖရွင္းေနတာပါပဲ။

 

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။

Advertisements