ကၽြန္ေတာ့္တြင္ လွပေသာ မ်က္ခံုးမ်ားရွိေသာ္လည္း အမာရြတ္တစ္ခုက အလွဖ်က္ေနသည္၊

ကၽြန္ေတာ့္တြင္ လွပေသာ သြားမ်ားရွိေသာ္လည္း ပါးစပ္နံျခင္းႏွင့္ သြားက်ဳိးျခင္းေၾကာင့္ အလွဖ်က္ျပန္သည္၊

ကၽြန္ေတာ့္တြင္ ဆံပင္ေျဖာင့္ေျဖာင့္နက္နက္မ်ားရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ဆံပင္ျဖဴမ်ားေၾကာင့္ အလွဖ်က္ၿပီ၊

ကၽြန္ေတာ့္တြင္ မ်က္ႏွာလွလွေလးရွိေသာ္လည္း မၾကာခဏစူပုပ္ေနမိေသာေၾကာင့္ အလွပ်က္ျပန္သည္၊

ကၽြန္ေတာ့္တြင္ အရပ္ျမင့္ျမင့္ရွိမႈေၾကာင့္ ၾကည့္ေကာင္းေသာ္လည္း ေျခေထာက္နာေနသျဖင့္ အလွထိရွသည္၊

ကၽြန္ေတာ့္တြင္ ခ်ပ္ခ်ပ္ရပ္ရပ္ခႏြာကိုယ္ရွိေသာ္လည္း အစားမ်ားလွ်င္ ဗိုက္ထြက္သျဖင့္ အလွေလ်ာ့သြားသည္၊

ကၽြန္ေတာ့္တြင္ အလုပ္ရွိေသာ္လည္း ခ်စ္သူမရွိေသာေၾကာင့္ ဘ၀အလွမျပည့္၀ဘဲ ယုတ္ေလ်ာ့ေနသည္။

ကၽြန္ေတာ့္တြင္ လွပေသာ စိတ္ထားတစ္ခု မရွိေသးတာေသခ်ာေသာေၾကာင့္ အ႐ုပ္ဆိုးလွသည္။

 

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။

Advertisements