တစ္ကြက္ခ်င္း ေရႊ႕ၾကတာပါ

ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုလို

တကယ္တမ္းတိုက္ၿပီဆိုမွေတာ့

အတက္အဆုတ္ အခံအတိုက္နဲ႔

အားကုန္မာန္ကုန္ ရမ္းၾကခဲ့ရပါ့

အားမနာႏိုင္ဘူး

ေမ်ာက္သားစားခ်င္ ေမ်ာက္မ်က္ႏွာ မၾကည့္နဲ႔ဆိုသလို

အားရပါးရ ခုတ္ထည့္ၾကေပါ့

ေရွ႕သို႔ဆိုတာခ်ည္းပဲမို႔ ေနာက္မွ မတြန္႔ခဲ့ၾကဘဲ

ေနာက္မွသာ

တေရးေရးျပန္ေတြးရင္း ႀကိတ္ႀကိတ္ေဆြးေနခဲ့ရ

အို…

မုန္းသြားမလား စိုးရိမ္လို႔။

 

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။