ကိုယ့္စည္းကမ္းကို ကိုယ္ျပန္ေဖာက္

အႀကိမ္ႀကိမ္ေရာက္

မရွက္ႏိုင္တဲ့ငါ

ရွက္လည္း မရွက္ေတာ့ပါဘူး

ဘ၀ကို မယံုၾကည္ခဲ့မိၿပီးေနာက္၀ယ္။

 

ေလာကမွာ စိတ္သာ အေရးႀကီးဆံုးပဲ

စိတ္ကို ျပဌာန္းႏိုင္မွ အရာရာေအာင္မွာ မုခ်

ကိုယ့္မွာေတာ့ စိတ္မႏိုင္တဲ့ေန႔မ်ား ျဖတ္သန္း

ရမ္းသမ္းမွန္းသမ္းနဲ႔ လဲေခ်ာ္မိတာမ်ား

ရွက္မိပါတယ္ တအား။

 

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈။

Advertisements