ခ်စ္သူေနာက္ေက်ာ ကိုယ္ဖြက္ေမ်ာလည္း

ႏူးႏူးညံ့ညံ့ရွိလွသည္

ခ်စ္သူ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္လြန္းသည္

 

ခ်စ္သူရင္ခြင္ျပည့္ၿဖိဳးထင္လည္း

ကိုယ့္အားေခၚ၀င္ ပိုက္ေထြးမခင္ဘဲ

သခင္ပစ္ထားရက္ပါသည္

 

ခ်စ္သူတင္ပါးဖြင့္ဖြင့္ကားကား

သားေကာင္းမိခင္ရတနာဖုရား

ဒီကၽြန္႔ရင္ကို လ်စ္လ်ဳ႐ႈရက္လြန္းလွသည္

 

မင္းထားရာေန

မင္းေစရာသြား

မင္းအပါးမေနရလည္း

ခ်စ္သူေနာက္ခ်န္ ေနရစ္ပါမည္

သခင္စိတ္ေတာ္ ကြက္မည္ေၾကာင့္

မ်က္မာန္အမုန္း ခုထက္တိုးမည္စိုးေသာေၾကာင့္

နာနာက်င္က်င္ ဘ၀ဆံုးထိ မုန္းမည္စိုးေသာေၾကာင့္

ႏႈတ္ပိတ္တိတ္ဆိတ္ လက္ထိပ္ဆိတ္ကာ ေနပါေတာ့မည္

ေနာက္ခ်န္ဘ၀ဆံုးသည္ထိ

ခ်စ္သူေက်ပါေစ၏ ေက်ပါေစ၏။

 

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။

Advertisements