မနက္တိုင္းမွာ ၿပံဳးျပပါ

မင္းမ်က္ႏွာေလး ခ်စ္စရာ

ငယ္ႀကီးမဟူ အကုန္ၿပံဳး

ခ်စ္စရာ ဒီမ်က္လံုး

ရႊန္းလဲ့ေတာက္ပ မဆံုး၊

 

ၿပံဳးၿပံဳးရႊင္ရႊင္ လုပ္ငန္း၀င္

က်က္သေရ ဒို႔မ်ားတြင္

တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ အားအင္စု

မ်ားတြင္ခု လန္းဆန္း

အၿပံဳးပန္းကို ေနကုန္ထိ ဆမ္းကာထမ္း

က်န္းမာစမ္း ေမ့၀န္ထမ္း ေမာင့္၀န္ထမ္း။

စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။

Advertisements