အၾကာႀကီးမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို အၾကာႀကီးထင္ၿပီး

အတင္းခံစား ေၾကကြဲ

ရင္ေတြတုန္တာမ်ား ေၾကာက္လန္႔စရာေကာင္း

အသက္ကိုေတာင္ ၀ေအာင္မ႐ႈႏိုင္ေတာ့၊

 

ထမ္းထားရတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာအေလးစားႀကီးကို မထမ္းမ ခ်င္ေအာင္

အားအင္ေတြ ေအာက္ဆံုးသို႔ က်ဆံုးကုန္။

 

ခဏေလးပါပဲ အေတြး၀င္ အျမင္သစ္နဲ႔

တျခားလူေတြကို ေျပာဆိုဆံုးမႏိုင္ေပမယ့္

ကိုယ္တိုင္ေတာ့ မက်င့္သံုးႏိုင္ျပန္ဘူး

ေသာကေတြ မ်ားလြန္းလွပါတယ္။

 

ခဏေလးကိုပဲ မတည္ၿငိမ္ႏိုင္လြန္းေသာ စိတ္မ်ားနဲ႔

ေပါက္ကြဲရတာ အႀကိမ္ႀကိမ္ မခံစားႏိုင္ေတာ့ပါဘူး

ခဏေလး တကယ့္ကို ခဏေလးပါပဲ

ေသခ်ာပါတယ္ ခဏေလးပါ။