ေန႔စဥ္ဘ၀ထဲ မေပ်ာ္ဘဲေနေနခဲ့

က်ိတ္ခံစား ဒလိမ့္ၾကားထဲ

ဘယ္လိုမွန္းေတာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မသိေတာ့ဘူး

ေခါင္းေနာက္တယ္၊

 

ေပ်ာ္စရာၾကားထဲေတာင္ မေပ်ာ္ေတာ့

ရယ္စရာေတြးရင္း ေမာေန

တျခားဘာမွလည္း စိတ္မ၀င္စား

ခက္လွတဲ့ သခ်ၤာပုစၦာလို

ေခါင္းေနာက္တယ္၊

 

အိပ္ စား နားနားေနေန

ဘ၀ကိုလည္း စိတ္ကုန္

ဘာမွလည္း မသိခ်င္

ထုံတုန္တုန္နဲ႔

ေခါင္းေနာက္တယ္။

 

အေ၀း အနီး ျမင္ကြင္းမ်ား မွ၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈။

Advertisements