တကယ္က ခ်စ္ခ်င္ေသးတာ

အားလံုးၿပီးဆံုး

ေနာက္ဆံုးအနမ္းမို႔ ေပးပါ

ေတာင္းခံခ်င္ေသး

လွတပတေလးပါ

ေပါင္တံရွည္ေလးမ်ား

ဘ၀ဟာ

႐ႈိးတိုးရွန္းတန္း တာ့တာ။

 

ေရးခဲ့ဖူးတဲ့စာ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့စကား

ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ဘူးဆိုေပမယ့္ ေမ့ၿပီ

အေကာင္းဆံုးလို႔ ထင္ခဲ့တာေတြ သြားၿပီ

နားခဲ့ဖူးတဲ့ကိုင္းမ်ား က်ဳိးလို႔

ဒုကၡလွလွ ေရာက္ၿပီ။

 

ဇာတ္သိမ္းခန္းေရာက္ၿပီ

သူမထြက္သြားၿပီ

လာခဲ့ေသာ ေျခလွမ္းမ်ား

တျဖည္းျဖည္း ျပန္လွည့္လို႔

တီးလံုးသံ ေလးေလးမွန္မွန္နဲ႔

ၿပီးသြားခဲ့ပါၿပီ။

 

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈။

Advertisements