မေန႔ကေတာ့ ဓါးတည့္တည့္ေတြ(အတည့္ဓါးေတြ)ကို ရင္ဆိုင္

ဒီကေန႔ေတာ့ ေနာက္ေက်ာဘက္က ဓါးေတြကို ခံစား

ေသခ်ာပါတယ္ ေသမွာပါပဲ၊

ျပသာနာပါပဲ။

 

သိုင္းမတက္ေတာ့လည္း ခက္တယ္

ဓါးေတြအားလံုး စုိက္ခ်င္ရာဘက္ကသာ စိုက္က်ေတာ့ရယ္လို႔

မ်က္ႏွာလည္း မေကာင္းႏိ္ုင္ေတာ့ဘူး

ဘ၀ဟာ ေမြးကတည္းက ရက္စက္မႈေတြနဲ႔ပါ

အထူးမဟုတ္ပါဘူးခ်စ္သူ။

 

ဒီတစ္ဘ၀ပါပဲ

ဇာတ္သိမ္းပိုင္းကို ကုိယ့္ဖာသာေရးဖို႔

ျပင္ဆင္ရင္း မင္းကို သတိရရေနလို႔

႐ူးေတာ့မယ္။

 

မေန႔တစ္ေန႔ကအျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈။

Advertisements