တြန္႔ဆုတ္တြန္႔ဆုတ္နဲ႔ ကြင္းထဲ၀င္လာတာမ်ား

သိပ္သိသာလြန္းေနတယ္

ေၾကာက္တတ္လိုက္တာမ်ား

သူ႔အ႐ႈံး သူႀကိဳသိေနသလိုပဲ

ဟား ဟား ဒါနဲ႔မ်ား

ဟန္ေရးေတြ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ျပခဲ့ေသးတယ္။

 

သက္လံုလည္း မေကာင္း၊ ပညာရည္လည္း မျပည့္၀

စိတ္ဓါတ္ကလည္း အားနည္းေသး

ကၽြမ္းက်င္တာဆိုလို႔ ဟန္ေလးတစ္ခုတည္းနဲ႔

ဘယ္လိုႏိုင္ႏိုင္မလဲ ဒီေန႔ၿပိဳင္ပြဲမွာ။

 

ျပန္ျပင္ဆင္ပါဦး ျပန္လွည့္ၾကည့္ပါဦး

အားအင္ျဖည့္ပါဦး

ဟန္မေဆာင္လိုက္ပါနဲ႔

လွဲမခ်လိုက္နဲ႔

ေဘာင္အတြင္းက ကစားပါ

လူမခ်ပါနဲ႔

႐ႈံးလို႔သြားေတာင္ လူေတာ့ မခ်လိုက္ပါနဲ႔

ေျပးၿပိဳင္မဲ့သူရယ္။

 

အလွခတ္ခဲ့ေသာ ျခင္း၀ိုင္းမ်ား မွ၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈။

Advertisements