မရယ္ရက္ပါဘူး

သူေျပာတာေတြ အတည္

ခက္တယ္

ဟား ဟား။

 

တကယ္ပါပဲ တကယ္ပါပဲ

ေျပာတတ္လိုက္တာ

ေျပာထည့္လိုက္တာ ေကာင္းမွေကာင္း အရသာ

ဟား ဟား။

 

ခ်ဳိသာမႈေတြ

ႏႈတ္ခမ္းဖ်ားထက္မွာ

မုသားမပါ ပါ

သူ႔သစၥာ

ကိုယ္ရယ္တာ ေကာင္း ေကာင္းလြန္းလို႔ပါ

ဟား ဟား။

 

ဘ၀ခ်ဳိ ဘ၀ခါး အတြဲမ်ားမွ၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈။