ဆယ့္ႏွစ္ႀကိဳးကေ၀ လွ်ာဖ်ားနဲ႔ ကစားေနတာမ်ား

ႏူးႏူးညံညံေပ်ာ္ပိုက္လို႔

အေပးအယူမွ်လိုက္ၾကပံုမ်ား လင္မယား႐ႈံးတယ္။

 

မရယ္ရတဲ့ဇာတ္လမ္းကို သူတို႔မို႔ မပ်င္းမရိ

လုပ္ေနလိုက္မ်ား ပ်င္းေတာင္ ပ်င္မိပါရဲ႕

ေသခ်င္တယ္။

 

ခက္တာက လူၿပိန္းမ်ားတဲ့ေခတ္မို႔

မဟုတ္ကို အဟုတ္ထင္၊ အဟုတ္က ၿပဲကြဲထြက္

ရက္စက္တာမ်ား ဖိုက္တင္ကား ႐ႈံးတယ္။

 

သူ႔အရပ္နဲ႔သူ႔ဇာတ္တဲ့

ေကာင္းေနလိုက္ၾကတာမ်ား အျမင္မ်ားေတာင္ကပ္တယ္

မထူးပါဘူးေလ အ႐ူးေတြခ်ည္းမို႔

ကိုယ့္ဘက္ျပန္ထိုးမယ့္ လက္သံုးေခ်ာင္းခြဲကို ေရွာင္ခ်င္လို႔ ဒီနားရပ္လိုက္တယ္

နည္းနည္းေတာ့ ေလွ်ာ့ပါဗ်ဳိ႕။

 

အနီး အေ၀း ျမင္ကြင္းမ်ား မွ၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈။

Advertisements