ခပ္တည္တည္နဲ႔ပဲ ေနခဲ့တာပါ

တစ္ဘ၀လံုး

တကယ္ကို ခပ္တည္တည္၊

 

ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုလုပ္

လူ႐ႈပ္

ၾကပ္မျပည့္သလိုလို ႐ူးသလိုလို လုပ္

မသိရင္ ခက္၊

 

ဒုကၡပါပဲဗ်ာလို႔ ေျပာတတ္သူ

မ်က္လံုးမ်က္ဖန္ေကာင္းတိုင္း

အေျပာေတာ့ မတတ္ခဲ့ပါဘူး၊

 

ဟုတ္ပါတယ္

ကႊန္ေတာ္ မေကာင္းပါဘူး။

 

ေဖာက္ျပန္ေသာ အေတြးမ်ားထဲမွ၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၈။