ေဖာ
ႀကိဳက္သေလာက္ ေျပာ
ကိုယ္က လုိက္ပါေမ်ာ
စိတ္ဆိုတာ အခက္သား
ခုတစ္မ်ဳိး ေတာ္ေနၾကာတစ္မ်ဳိး
တခ်ဳိ႕က ေၾကာင္တာတဲ့
ႏွာဘူး
အ႐ူး
အဲ့ဒီၾကားမွာပဲ ကိုယ္ဟာ ေမ်ာ။

မနက္ခင္းေတြ
ညေနေစာင္းေတြ
အလွပဆံုး မ်က္ႏွာေလးေတြ
အေရာင္အေသြးစံုေလးေတြ
လွပတဲ့ ခါးကေလးေတြ ၾကားမွာ
ေမ်ာ
ေနာက္မဆုတ္ဘူး ေမ်ာ။

ေျပာ
ခုတစ္မ်ဳိး ေတာ္ေနၾကာတစ္မ်ဳိး
ေျပာင္း
မင္း စိတ္႐ူး
ေမ်ာ
ကိုယ္ဟာ ေမ်ာ
မခ်စ္ဘဲနဲ႔ ေမ်ာ
ေမ်ာ။

မွန္မၾကည့္ဘဲ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္ျမင္ေသာေန႔တစ္ေန႔အတြက္ အမွတ္တရ။